En compliment de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, VASCULAR GLOBAL SL (en endavant l’empresa) compleix estrictament amb totes les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i privacitat de les dades aportades a través dels formularis de recollida de dades inserits en el lloc web www.drballon.com (en endavant el lloc).

Les dades personals introduïdes lliurement pel client (en endavant l’usuari) en els formularis del lloc són empleats únicament i exclusivament per l’empresa per realitzar les seves tasques de gestió administrativa, tècnica, i comercial.

En proporcionar les seves dades, l’usuari consenteix expressament en rebre comunicacions electròniques per part de l’empresa.

En cap cas se cediran dades personals dels nostres clients a tercers aliens a l’empresa sense consentiment exprés de l’afectat. L’empresa es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides.

L’empresa accedirà a la cessió de dades únicament quan això impliqui una necessitat per poder prestar als seus clients els serveis contractats, cedint aquests únicament a aquelles entitats i organismes que es trobin íntima i necessàriament lligats amb la prestació dels diferents serveis que s’ofereixen en el lloc, treballadors o col·laboradors de l’empresa i companyies o firmes professionals que col·laborin o ajudin en temes econòmics, administratius, legals, fiscals o financers.

L’accés del personal autoritzat de l’empresa a les dades de clients es realitza de forma controlada i jeràrquica, segons la política interna d’accés i tractament de les dades de clients. L’usuari que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d’alta del lloc tindrà plena capacitat per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a l’empresa, d’acord amb el que preveu l’esmentada LOPD.

La transmissió de les dades s’efectua de forma encriptada sota una connexió segura; l’empresa assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això, l’empresa no garanteix que tercers no autoritzats que realitzin qualsevol tipus d’atac al sistema puguin tenir coneixement de les característiques de l’ús que els usuaris fan del lloc. Per això, l’empresa no serà en cap cas responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes del lloc, de tal manera que sigui impossible detectar per les actuals mesures de seguretat o bé quan es degui a una falta de diligència de l’usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

La informació facilitada per l’usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la contractació dels Serveis. Igualment, serà responsabilitat de l’usuari mantenir aquesta informació permanentment actualitzada perquè respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informació que faciliti.

L’empresa prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació total o parcial, o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts i / o el programari del lloc ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de l’empresa.

La resolució de qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació derivada de l’la utilització del lloc, el seu contingut, o qualsevol dels productes i / o serveis en el oferts, està sotmesa la legislació vigent espanyola.

Per realitzar qualsevol consulta en matèria de la política de privacitat adoptada o en l’execució dels drets atorgats per la LOPD a l’afectat, l’empresa posa a la seva disposició l’adreça de correu electrònic info@drballon.com.

Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/2006, de 11 de gener, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Marca comercial: DR. Hugo Ballón, propietat de: VASCUALR GLOBAL, SL,
domicili social a: Av. Diagonal, 489, 08029 Barcelona, ​​Espanya. Tel: 93 209 62 22
Email: info@drballon.com